Golventreprenader i Malmö


Golventreprenader i Malmö & Skåne

Vad bör man tänka på vid en större upphandling av golv och golvläggningstjänster? Finns det tillräckligt med aktörer på golvmarknaden i Malmö, så att en sund Golventreprenader i Malmö & Skånekonkurrenssituation existerar? Vilka golvföretag skall jag fråga och hur skall jag, på bästa sätt, utforma mitt förfrågningsunderlag?

När det gäller golventreprenader i Malmö och Skåne skulle man kunna beskriva läget som att det är en sund konkurrenssituation. Detta innebär, att det föreligger en mindre risk att man får betala ett för högt pris för tjänsterna.

Vad är behovet?

Mät, uppskatta och räkna ut det totala antalet kvadratmeter golv som skall upphandlas. Vilka typer av golv är det som Ni önskar och kan det bli aktuellt med kompletteringar?

Utforma ett förfrågningsunderlag

Här är det av största vikt att alla ingående delar och moment finns upptagna i förfrågningsunderlaget. Be att leverantörerna specificerar vad som är materialkostnader (golv mm) och vad som är tjänster (arbetstid, arbetsledning mm) Sista anbudsdatum, leveranstider, vite mm

Annonsera upphandlingen

Detta är obligatoriskt, i det fall att ni är en myndighet som omfattas av lagen om offentlig upphandling, men kan även vara ett bra tillvägagångssätt vid upphandlingar i privata näringslivet.

Ta in anbud på golventreprenaden

Gör inga större analyser förrän sista anbudsdagen har passerat.

Analysera och kvalificera anbuden

Vid offentliga upphandlingar finns det konkreta anvisningar om hur detta skall gå till. Vid privat upphandlingar kan man lägga ta hänsyns till andra, subjektiva urvalskriterium.

Tilldelning

I detta moment tilldelas leverantören/leverantörerna de delar av upphandlingen som de har ”vunnit”.

Kontraktskrivning

Kontraktet skall innehålla parametrarna som stått som utgångspunkt i förfrågningsunderlaget. Leveranstider och prissättning av eventuella viten.

Slutbesiktning / Uppföljning

Kontroll av samtliga urvalskriterium. Lämpligt med extern besiktningsman